DA Intro

Velkommen til Keep, den mest omfattende integrerede informationskilde om Interregs projekter og partnere samt det grænseoverskridende program Interreg-IPA og de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer ENPI/ENI.
Keep leverer data, der dækker hele Den Europæiske Union, nabolandene og ansøgerlandene.
Dette er en introduktionsside på dét sprog, I har anvendt. Brug linket forneden til højre for at få adgang til Keep’s mere specifikke afsnit (på engelsk) eller for at komme tilbage til startsiden (på engelsk). .

Hvad kan man bruge Keep til?

På Keep kan man:

  • Søge efter ideer til projekter inden for de emner, der har jeres interesse. 
  • Få kendskab til projekter og investeringer, der er blevet udviklet, eller som i øjeblikket udvikles, i jeres land eller region, resultaterne og udfaldet. 
  • Søge efter partnere til samarbejde om et projekt, enten i sit eget land og region, i en region i et naboland, eller i et land der findes på den anden side af kontinentet eller længere væk! 
  • Tjekke de vigtigste statistikker og tendenser for disse samarbejdsprogrammer (hvor mange partnere, hvor mange projekter, emnemæssig og geografisk fordeling osv.). 
  • Få det store overblik: Hvilke aktuelle temaer (klimaændringer, migration, osv.) behandles hvor i samarbejdsprogrammerne. 

Hvorfor er Keep gratis?

Det er gratis at få adgang til Keep. Keep vedligeholdes og udvikles af Interact, et af Interreg-programmerne, som en del af dets mission. Dataene administreres under ansvar af de hundredvis af programmer, der har udgjort det territoriale samarbejde siden år 2000.
Keep-hjemmesiden er på engelsk. Keep-databasen indeholder imidlertid data på de sprog, som hvert program beslutter, engelsk er dog obligatorisk i nogle af felterne.
Vi ønsker, at I får det bedste ud af værktøjet. Hvis I er i tvivl om noget eller har spørgsmål, råd eller ønsker at holde jer ajour om Keep, kan I kontakte os. Vær opmærksom på, at vi kun kommunikerer på engelsk, og at vi ikke er i stand til at svare på beskeder på andre sprog.