Project - Rozvoj a zkvalitnování území v obci Valašská Bystrice

Description


Description: Projekt reší rekonstrukci místní komunikace v obci Valašská Bystrice, v cástech obce Kycera, Díly a Micová. Výsledkem projektu bude zlepšení dopravní dostupnosti této odloucené horské cásti obce a zamezení jejímu vylidnování, dojde ke stabilizaci osídlení v oblasti. Trvalé osídlení v oblasti tak bude zachováno a s ním i unikátní ráz krajiny Vsetínských vrchu, k nimž lidské osídlení jako prirozená soucást kulturní krajiny, náleží. Realizace projektu prímo ovlivní majitele a uživatele 30 rodinných domu, 3 objekty obcanské vybavenosti a 15 objektu individuální rekreace.

Thematic Information


Thematics: Infrastructure  


Project Summary


Project name (EN): Rozvoj a zkvalitnování území v obci Valašská Bystrice
Project acronym: Rozvoj a zkvalitnování území v obci Valašská Bystrice

Period: 2000-2006

Project start date: 2005-08-01
Project end date: 2006-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 6.755.193,00
European Union funding: EUR 3.288.839,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Valašská Bystřice
Lead Partner: Obec Valašská Bystřice
Address: Valašská Bystrice, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Červený Kameň, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner