Project - Využití obnovitelných zdroju energie ve školských budovách mesta Vsetín

Description


Description: Projekt je zameren na instalace solárních sestav ve 3 základních a 5 materských školách ve Vsetíne. Instalace nevyžaduje velké stavební úpravy stávajících rozvodu – budou zachovány stávající systémy ohrevu teplé vody (napr. elektrického zásobníku) s pridáním solárních zásobníku. Využitím obnovitelných zdroju – solárních panelu na ohrev teplé vody dojde k výraznému snížení nákladu na teplo. Projektem je rešena nákladovost nehospodárne vyrábené teplé (užitkové) vody ve vybraných školských budovách ve Vsetíne, která je v soucasné dobe dodávána ze vzdálených sídlištních výmeníkových stanic systému centrálního zásobování teplem (CZT), poprípade je ohrívána v zastaralých elektrických boilerech. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ a MŠ z celkem 15 ZŠ a MŠ, které zpravuje mesto Vsetín. Jedná se o: - ZŠ Ohrada, Vsetín, Ohrada 1875 - ZŠ Sychrov,Vsetín, Sychrov 97 - ZŠ Rokytnice,Vsetín, Rokytnice - MŠ Sychrov,Vsetín, Sychrov - MŠ Luh, Vsetín, Luh 1832 - MŠ Trávníky,Vsetín,Josefa Sousedíka 1218 - MŠ Na Kopecku,Vsetín, Na Kopecku 13 - MŠ Rokytnice,Vsetín,Rokytnice 425 Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na ekonomiku školských zarízení, príznivý vliv na životní prostredí a prispeje k získání zkušeností se získáváním energie z obnovitelných zdroju. Projekt je klícový v oblasti snižování nákladu z centrálních zdroju tepla, podpore energetické efektivity a zvyšování pomeru vyrobené zelené energie. Instalací obnovitelného zdroje je vytváren synergický efekt v oblasti podpory ekologicky šetrného cestovního ruchu - výmena zkušeností se slovenským partnerem, porádání semináru a besed, presentace obnovitelného zdroje a moderních energetických technologií odborné verejnosti. Projekt prispeje ke snížení provozních nákladu ve výši min. 133 000 Kc rocne a snížení emisí CO2 o cca. 35 tun.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Využití obnovitelných zdroju energie ve školských budovách mesta Vsetín
Project acronym: Využití obnovitelných zdroju energie ve školských budovách mesta Vsetín

Period: 2000-2006

Project start date: 2005-07-01
Project end date: 2006-10-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 6.031.192,00
European Union funding: EUR 4.523.394,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Město Vsetín
Lead Partner: Město Vsetín
Address: Vset, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Trenčianské Teplice, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner