Project - Poznej krajinu Bílých-Bielych Karpat

Description


Description: Jde o naucne poznávací projekt, zamerený na ochranu prírody ve vztahu k poznávání krajiny a rozvoji šetrné turistiky. Realizací projektu se bude formou naucného chodníku s vyhlídkovou veží rešit problém nedostatecné informovanosti obyvatel a návštevníku z oblasti cestovního ruchu o ochrane prírody a zároven bude predstavena turisticky atraktivní krajina príhranicních oblastí Trencianského samosprávneho kraje a Zlínského kraje. Projekt využívá výhodné lokality Biosférické rezervace UNESCO – Chránené krajinné oblasti Bílé Karpaty, horského prostredí, širokého pásu lesu a luk a zachovalé prírodní rozmanitosti tak, aby ji nepoškozoval a zároven chránil – jak prostrednictvím informacních cedulí vhodne umístených po trase, tak samotnou vyhlídkovou veží. Preshranicní efekt je zajišten vyhlídkovou veží, ze které bude patrná dlouhá oblast príhranicních pohorí a pohorí za Povážskou nížinou. Informacní cedule budou seznamovat návštevníky s ochranou prírody, která je shodná s ochranou prírody ve Slovenské republice. Hlavním investorem projektu je mesto Valašské Klobouky.

Thematic Information


Thematics: Tourism  


Project Summary


Project name (EN): Poznej krajinu Bílých-Bielych Karpat
Project acronym: Poznej krajinu Bílých-Bielych Karpat

Period: 2000-2006

Project start date: 2005-08-01
Project end date: 2006-10-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.938.600,00
European Union funding: EUR 1.453.950,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mesto Valašské Klobouky
Lead Partner: Mesto Valašské Klobouky
Address: Valašské Klobouky, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Valašské Klobouky, Czech Republic
Legal status: n/a
Address: Valašské Klobouky, Czech Republic
Legal status: n/a
Address: Pruské, Slovakia
Legal status: n/a
Address: Valašské Mezirící, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner