Project - Sportovne turistický areál Vysoké Pole

Description


Description: Projekt reší problematiku zvýšení domácí i zahranicní návštevnosti. Jeho cílem a hlavní aktivitou je rekonstrukce ploch pro rekreacní volnocasové aktivity sportovního charakteru, což povede ke zlepšení kvality infrastruktury pro trávení volného casu v obci a mikroregionu Ploština. Predmetem projektu je technické zhodnocení víceúcelového hrište, které bude sloužit k provozování tenisu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, a hokeje. Toto hrište bylo vybudováno v roce 1994 a v soucasné dobe je v havarijním stavu. Soucástí projektu je vybudování vhodného oplocení a osvetlení pro možnost provozování sportu i ve vecerních hodinách. Úpravy travnatého hrište spocívají v rekonstrukci zavlažovacího systému, rekonstrukcí strídacek a instalaci 10 nových lavicek pro diváky. Víceúcelové a travnaté hrište ve Vysokém Poli je soucástí nabídky aktivního trávení volného casu jak pro místní obyvatele, tak predevším pro návštevníky mikroregionu Ploština. Obec leží na cykloturistických trasách c. 46, 471, 5057, 5058 a 6117, kudy rocne projede cca. 3000 cyklistu. Sportovní areál nebude mít význam jen pro zájemce o sport. Sportovní aktivity jakož i sportovní organizace jsou významnými aktéry spolecenského života na venkove a jejich cinnost je duležitá z hlediska soudržnosti venkovského spolecenství a jeho lokální autarkie. Aktivní prístup obyvatel k životu a zájem o spolecenské dení tak prispeje k udržitelnosti života na venkove a umožní jeho další harmonický rozvoj. Obce mikroregionu Ploština porádají pravidelné sportovní turnaje (fotbal, tenis, hokej), kterých se úcastní i sprátelené organizace se Slovenska. Pro zvýšení spolecných aktivit vzniká potreba kvalitní základní infrastruktury cestovního ruchu pro trávení volného casu.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Sportovne turistický areál Vysoké Pole
Project acronym: Sportovne turistický areál Vysoké Pole

Period: 2000-2006

Project start date: 2005-08-01
Project end date: 2006-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.992.880,00
European Union funding: EUR 1.494.660,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Vysoké Pole
Lead Partner: Obec Vysoké Pole
Address: Vysoké Pole, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Lednica, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner