Project - Zachrante cesko - slovenské hrady

Description


Description: Projekt je zameren na zatraktivnení dosud opomíjených památek pro rozvoj cesko - slovenského cestovního ruchu, který je nezbytný pro zajištení materiálu, financních prostredku a dobrovolníku pro jejich obnovu. Reší spolupráci a výmenu zkušeností mezi organizacemi spravujícími hrady v CR a SR, jejich vzájemnou propagaci, která je po obou stranách hranice. Projekt reší i vytvorení zázemí pro návštevníky z cesko-slovenského pomezí a zlepšení podmínek pro práci dobrovolníku, podílejících se na záchrane hradu, s ohledem na zkvalitnení životního prostredí. Usilujeme o vytvorení živých kulturních a spolecenských center na památkách umístených uprostred prírody pri zachování trvale udržitelného rozvoje a ochrane ŽP. Duležitým prvkem projektu je rozeslání tiskových zpráv o našem projektu, intenzivní komunikace s médii a usporádání tiskové konference v jeho záverecné fázi.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Zachrante cesko - slovenské hrady
Project acronym: Zachrante cesko - slovenské hrady

Period: 2000-2006

Project start date: 2005-04-13
Project end date: 2006-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.998.300,00
European Union funding: EUR 1.498.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Polypeje - spolecnost pro obnovu a využití historických památek
Lead Partner: Polypeje - spolecnost pro obnovu a využití historických památek
Address: Brno-Žabovresky, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Lietava, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner