Project - Kulturellt möte I Gränsland

Description


Description: Projektet ska ta tillvara kunskap och engagemang hos aktörer och organisationer i deltagande gränsregionala bygder, för att utveckla en kulturellt baserad upplevelse- och besöksnäring, stärka det gränsöverskridande samarbetet och förbättra förutsättningarna för näringslivets tillväxt – med fokus mot Sagavägenområdet

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Kulturellt möte I Gränsland
Project acronym: Kulturellt möte I Gränsland

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2016-06-30

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 3.852.000,00
European Union funding: EUR 550.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Vilhelmina kommun - Kultur- och utbildningskontor
Lead Partner: Vilhelmina kommun - Kultur- och utbildningskontor
Address: Torget 6, Vilhelmina, Sweden
Legal status: n/a

Address: O. T. Olsensvei 3 A, Hattfjelldal, Norway
Legal status: n/a
Address: Fylkeshuset, Bodø, Norway
Legal status: n/a
Address: Sentrumsvn 1, Korgen, Norway
Legal status: n/a
Address: Umeå, Sweden
Legal status: n/a
Address: Storgatan 71 B, UMEÅ, Sweden
Legal status: n/a
Address: Mosjoen, Norway
Legal status: n/a
Address: Mosjøen, Norway
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner