Project - Transportnav Kvarken

Description


Description: Projektet ska genom en förstudie undersöka förutsättningar och villkor för att etablera Kvarkenregionen som ett transportnav i både nord-sydlig och öst-västlig riktning samt med kopplingar bland annat till den framtida Botniabanan

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Transportnav Kvarken
Project acronym: Transportnav Kvarken

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2016-07-01

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 100.000,00
European Union funding: EUR 47.500,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Umeå Hamn AB
Lead Partner: Umeå Hamn AB
Address: Holmsund, Sweden
Legal status: n/a

Address: Vasa, Finland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner