Project - Kvarkenharrens yngelproduktionsområden

Description


Description: Projektet ska skapa ett lätthanterligt instrument som kan användas för att få ett hållbart utnyttjande och ett ändamålsenligt skydd av den i Kvarken levande havslekande harrens yngelproduktionsområden. I fortsättningen finns även förhoppningen att tekniken och detta sätt att arbeta på även kan anpassas och användas till fler fiskarter. Projektets mål är att verifiera och justera den GIS-modell, som framtagits år 2005-2006, för att peka ut harryngelproduktionsområden i Kvarken. Den verifierade modellen ska kunna användas för att planera och styra restaureringsåtgärder, för skydd av återstående områden, för ändamålsenlig geografiskt riktig utplantering av yngel, förvaltning av skyddsområden och för miljöövervakning av de havslekande harrbestånden i Bottniska viken.Project Summary


Project name (EN): Kvarkenharrens yngelproduktionsområden
Project acronym: Kvarkenharrens yngelproduktionsområden

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2016-07-01

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.169.000,00
European Union funding: EUR 584.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Vasa
Lead Partner: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Vasa
Address: Korsholmsesplanaden 16, Vasa, Finland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner