Project - Lycktäri Tourism Network

Description


Description: Ähtäri ska tillsammans med sin vänort Lycksele skapa en gränsregional vänortsmodell där den ekonomiska nyttan prioriteras, särskilt inom turismnäringen. Det innebär bl a att utveckla nya nätverk mellan människor och organisationer och genomföra gemensam marknadsföringProject Summary


Project name (EN): Lycktäri Tourism Network
Project acronym: Lycktäri Tourism Network

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2016-07-01

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 840.000,00
European Union funding: EUR 420.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Ähtäri stad
Lead Partner: Ähtäri stad
Address: Ostolantie 17, Ähtäri, Finland
Legal status: n/a

Address: Sandögatan 6, Vasa, Finland
Legal status: n/a
Address: Storgatan 22, Lycksele, Sweden
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner