Project - GO-market Scheldemond

Description


Description: Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende marketing van Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is het het nabije buurland, een hele toer. Je hebt toch te maken met andere percepties en verwachtingen van consumenten. Bij grensoverschrijdende marketing ontstaan dus vragen en problemen. Go-Market Scheldemond heeft voor een groot deel antwoorden en oplossingen geboden aan geïnteresseerde bedrijven. Dit gebeurde door de netwerkvorming en ervaringsuitwisseling tussen Zeeuwse en Oost- en West-Vlaamse ondernemers te stimuleren. Een nevendoelstelling was het bevorderen van de transnationale samenwerking tussen ondernemingen enerzijds en opleidingsinstellingen en onderwijsinstellingen anderzijds. Tot slot was het ook de bedoeling om up-to-date online leermateriaal voor marktonderzoek binnen de Euregio Scheldemond aan te bieden.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): GO-market Scheldemond
Project acronym: GO-market Scheldemond

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 393.608,90
European Union funding: EUR 196.804,45

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Lead Partner: Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Address: Aalst, Belgium
Legal status: n/a

Address: Kortrijk, Belgium
Legal status: n/a
Address: Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Brugge, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner