Project - Cross-border Biologically Farm

Description


Description: Het streefdoel in de biologische akkerbouw anno 2003 was om de biologische landbouw in 2010 op te trekken naar 10 procent. Zo kon men, redeneerden de projectpartners, in de drie provincies de achterstand van de biologische teelt tegenover de landelijke gemiddelden wegwerken en kon er maximaal ingespeeld worden op de grote vraag aan biologische producten in de Euregio Scheldemond. Centraal in het project stond de kennisuitwisseling en -ontwikkeling tussen de biologische telers. Een praktijkonderzoek in de biologische landbouw heeft daartoe bijgedragen. Deze impuls diende te helpen om voldoende boeren over te halen om over te schakelen op biologische teelt. Het project kwam er op positief advies van de Vakgroep Landbouw, die mede aan de basis lag voor het initiatief met de organisatie van de themadag Biologische Landbouw in Grensoverschrijdend Perspectief. De ambitieuze doelstelling van 10 procent biologische teelt is uiteindelijk niet gehaald. Er is een groei waarneembaar van de biologische teelt, maar tegelijkertijd blijven er veel obstakels bestaan voor overschakeling door boeren en het kopen van biologische producten door consumenten.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): Cross-border Biologically Farm
Project acronym: Grensoverschrijdend biologisch boeren

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 655.434,00
European Union funding: EUR 327.717,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt
Lead Partner: Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt
Address: RUMBEKE, Belgium
Legal status: n/a

Address: Kruishoutem, Belgium
Legal status: n/a
Address: Colijnsplaat, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner