Project - Grensoverschrijdende bezoekersstromen Euregio Scheldemond

Description


Description: Doelstelling van het project was inzicht verwerven in de bezoekersstromen tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. De verwachting was immers dat in de loop der jaren deze bezoekersstromen grondig waren gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld de komst van de euro. Dit bleek voor een deel ook juist. Het onderzoeksgebied werd voor een klein stuk uitgebreid naar het arrondissement Antwerpen, gezien de geografische ligging ten aanzien van enkele grotere Oost-Vlaamse steden. Een toegepaste studie moest een grondig inzicht verwerven in de commercieel-hiërarchische structuur van steden en gemeenten in het Euregio Scheldemondgebied. Zo kon men beleidsaanbevelingen opmaken met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen van de bestedingspatronen in de Scheldemondregio op middellange en lange termijn. Het onderzoek verzamelde een aantal statistische gegevens bij diverse instanties en dit voor alle gemeenten uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Na een gedetailleerde analyse van de huidige bestedingsstromen in de Euregio formuleerden de onderzoekers concrete actiepunten waarmee de basis kan worden gelegd voor een strategische geleiding van de bezoekersstromen in het onderzochte gebied. Vooral voor steden en gemeenten, die het moeten hebben van kooptoerisme (Hulst, Sluis, Brugge, Maldegem en Gent bijvoorbeeld), was het onderzoek nuttig. Zeker als men dit kon koppelen aan de aanbevelingen uit Grensoverschrijdend Kooptoerisme, rond toegankelijkheid van koopsteden.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): Grensoverschrijdende bezoekersstromen Euregio Scheldemond
Project acronym: Grensoverschrijdende bezoekersstromen Euregio Scheldemond

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 413.685,50
European Union funding: EUR 200.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): EROV
Lead Partner: EROV
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a

Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Brugge, Belgium
Legal status: n/a
Address: Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner