Project - KAT

Description


Description: Het project wou de kennis over aluminium en zijn toepassingsmogelijkheden bij technici in de aluminiumsector uitbreiden. Om dat tot stand te brengen ontwikkelden de partners een opleiding over aluminium in het algemeen en het bewerken ervan in het bijzonder. Mensen uit de industrie en het technisch hoger onderwijs en volwassenenonderwijs konden deelnemen aan deze cursus. Zo werd er een concrete maatregel genomen om de dringende opleidingsbehoefte bij bedrijven uit de aluminiumsector aan te pakken. Door wederzijdse kennis- en ervaringsoverdracht, gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve korte specifieke opleidingen werd het probleem dus grensoverschrijdend bekeken. Het project bevatte drie hoofdpeilers; het in kaart brengen van de markt, het opmaken van nieuwe opleidingsinhouden en het nodige didactisch materiaal, en het testen en evalueren van de nieuw ontwikkelde opleidingen.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): KAT
Project acronym: KAT

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 310.117,50
European Union funding: EUR 155.058,50

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Syntra West
Lead Partner: Syntra West
Address: Brugge, Belgium
Legal status: n/a

Address: Houten, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Zellik, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Zele, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner