Project - Linker

Description


Description: De partners van dit project constateerden dat een steeds groeiende groep volwassenen omwille van hun gedragsproblemen vaak niet op de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden. Heel wat initiatieven zoals werkbegeleiding en job-coaching werden daarom ondersteund om dit menselijk potentieel toch aan te boren. Het succes van deze acties was zeer relatief. Op volwassen leeftijd wordt het immers zeer moeilijk om werkhouding en arbeidsattitudes duurzaam te beïnvloeden. Het probleem wordt steeds maar groter en begint ook maatschappelijk ontwrichtend te werken getuige het vele buitensporige gebruik van geweld in om het even welke maatschappelijke context. Via het project Linker wilden de partners de professionalisering en samenwerking versterken van hulpverleningsinstanties bij de vroegtijdige preventie van gedragsproblemen bij jonge kinderen. Samen met een 30-tal medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding en schoolbegeleidingsdiensten in Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland werd op minstens 1 kleuterschool in de provincie de aanpak naar gedragsmoeilijke 4- en 5-jarigen gesystematiseerd. Tevens was er ook de gelegenheid om op deze scholen het zorgbeleid te verbeteren en zo de overstap naar Buitengewoon Onderwijs onnodig te maken. Het vroegtijdig detecteren en voorkomen van ernstige gedragsproblemen biedt dus belangrijke consequenties voor de toekomst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een vroegtijdige aanpak bij kleuters gedragsproblemen en delinquentie op latere leeftijd kan voorkomen.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): Linker
Project acronym: Linker

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 619.485,00
European Union funding: EUR 309.743,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Artevelde Hogeschool Gent
Lead Partner: Artevelde Hogeschool Gent
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a

Address: Lier, Belgium
Legal status: n/a
Address: Goes, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Vlissingen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner