Project - Maritime Heritage

Description


Description: Maritiem Erfgoed kwam er na het belangrijke voorwerk in het project Scheldemond Maritiem, in Interreg II. Dit initiatief, ontwikkeld vanuit de vakgroepen Cultuur en Toerisme van de Scheldemondraad, is ontwikkeld om drie redenen. De belangrijkste reden en de hoofddoelstelling van dit project was het behoud van het rijke maritieme erfgoed in de Euregio Scheldemond. Denk aan de Vereenigde Oostindische Compagnie en de Oostendse Compagnie, maar ook aan de vele historische zout- en zoetwater-veerverbindingen over de Schelde, de Leie en tussen de Zeeuwse eilanden. Vlaanderen en Zeeland hebben beide in hoge mate een 'natte' geschiedenis. We zijn ons er echter vaak onvoldoende van bewust hoezeer dit verleden ons bindt. Daarnaast wilde men werken aan de versterking van de huidige cultuurtoeristische infrastructuur. Door het maritiem erfgoed, zoals oude boten en scheepswerven, toeristisch toegankelijk te maken voor de moderne recreant, kon de lokale economie in steden als Blankenberge, Dendermonde, Kruibeke, Veere, Vlissingen, Gent, Knokke-Heist en Oostende profiteren van dit erfgoed. Niet alleen de kust en het fraaie landschap maken Euregio Scheldemond aantrekkelijk voor toeristen en dagjesmensen, maar ook de rijke geschiedenis en het cultuurpatrimonium. Een derde doelstelling was het bevorderen van werkgelegenheid. Het opknappen en toeristisch ontsluiten van het erfgoed kon immers gebeuren door werklozen die zo een stuk werkervaring kregen, dat hen verder kon helpen richting een vaste baan. Voor deze derde en laatste projectdoelstelling werd een koppelproject (Maritiem Erfgoed II) ontwikkeld binnen het thema Menselijk Potentieel, binnen hetzelfde Interreg-programma. Hoewel dus al eerder rond het thema was gewerkt, in Scheldemond Maritiem, werd bij aanvang van dit project gestart met een algemene inventarisatie van wat nu eigenlijk die maritieme geschiedenis is, die Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland verbindt. De tekst 'De Scheldemonding in historisch perspectief', opgesteld door Jan Parmentier en Jan Kuipers, diende als inventarisatie van die geschiedenis en referentie voor de te realiseren projecten. De rijke maritieme geschiedenis van de Euregio Scheldemond is ook digitaal te ontdekken. De website geeft een mooi overzicht van de historische vaartuigen en maritieme sites die met steun van Interreg zijn gerestaureerd. Er is ook intensief promotie gevoerd in nautische magazines en op maritieme evenementen. Het eindresultaat van de verschillende projecten was de heropleving van de aandacht van bewoners en recreanten voor het gezamenlijke Vlaams-Zeeuwse maritieme erfgoed binnen Euregio Scheldemond.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): Maritime Heritage
Project acronym: Maritiem erfgoed

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 2.414.674,00
European Union funding: EUR 1.072.337,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Provincie Zeeland
Lead Partner: Provincie Zeeland
Address: Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a

Address: Knokke-Heist, Belgium
Legal status: n/a
Address: Kruibeke, Belgium
Legal status: n/a
Address: Blankenberge, Belgium
Legal status: n/a
Address: Oostende, Belgium
Legal status: n/a
Address: Dendermonde, Belgium
Legal status: n/a
Address: Zierikzee, Netherlands
Legal status: n/a
Address: S-Heer Arendskerke, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Goes, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Heurne, Belgium
Legal status: n/a
Address: Brecht, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner