Project - Maritime Heritage III

Description


Description: In Interreg II en III is met de projecten Scheldemond Maritiem, Maritiem Erfgoed I en Maritiem Erfgoed II gewerkt aan restauratie en ontsluiting van het 'natte' verleden van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Ook in dit derde uitvoeringsproject werd, hoewel op wat bescheidener schaal, verder gewerkt rond dit thema. Meer specifiek werden kosten voor inrichting van een aantal schepen, zoals de Gentse Barge en de hoogaars Alcyon II, vergoed. Daarmee werd het kersje op de maritieme taart gezet, zodat de toerist en de recreant in eigen streek ten volle kunnen genieten van het rijke maritieme verleden van de streek. Met dit laatste project kon men een deel van de resterende Interreg III middelen op een nuttige manier besteden aan het verder zichtbaar maken van de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de Scheldemondregio. Na 2008 werkten Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen nog steeds samen rond maritiem erfgoed, maar nu in een breder verband, in de Twee Zeeën-regio (met Engeland en Frankrijk). Binnen dit Interreg-programma werden de projecten Traditional Maritime Skills en HMS ontwikkeld.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): Maritime Heritage III
Project acronym: Maritiem erfgoed III

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 92.992,58
European Union funding: EUR 46.496,29

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): gemeente Blankenberge
Lead Partner: gemeente Blankenberge
Address: Blankenberge, Belgium
Legal status: n/a

Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Heurne, Belgium
Legal status: n/a
Address: Oostende, Belgium
Legal status: n/a
Address: Arnemuiden, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Goes, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Brecht, Belgium
Legal status: n/a
Address: Vlissingen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner