Project - Optimisation water system Leopoldskanaal-Braakman

Description


Description: De intentie van dit project was de ontwikkeling van een modelmatige doorlichting en visie voor het waterbeheer langs het Leopoldkanaal/Braakman. Aan deze algemene doelstelling waren een aantal subdoelstellingen verbonden. Men wilde de wateroverlast beperken door de bouw van een gemaal of waterpomp nabij de Braakman. Vooraleer dat werd gedaan, werd eerst gekeken wat de capaciteit was van een dergelijke pomp. Door deze integrale modellering van het Leopoldskanaal-Braakmansysteem ging men ook bekijken welke maatregelen het meest effectief en efficiënt waren in het verminderen van de wateroverlastproblematiek in het gehele watersysteem. Ook de risico's van wateroverlast in het gebied werden uitgezocht. Dit soort maatregelen zijn van groot belang met de klimaatverandering op komst, welke in onze streek zal zorgen voor steeds meer heftige regenbuien. Om het project te kunnen realiseren, werden drie concrete acties voorzien. Om te beginnen de studie van de grensoverschrijdende watersysteemanalyse, de bouw van een gemaal in de Braakman en tot slot metingen in verband met waterpeilbeheer en de bekkenplannen.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): Optimisation water system Leopoldskanaal-Braakman
Project acronym: Optimalisatie watersyseem Leopoldskanaal-Braakman

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 2.994.180,46
European Union funding: EUR 700.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Lead Partner: Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Address: Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a

Address: Brussel, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Brugge, Belgium
Legal status: n/a
Address: Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner