Project - To Train Towards Sustainability

Description


Description: De doelstelling bij Scholen maar Duurzaamheid was de betrokken scholen – zowel personeel als leerlingen – te sensibiliseren rond duurzaam ondernemen. Een concreet actieplan bevatte een aantal grensoverschrijdende en praktische pilootprojecten. In de eerste fase kwamen experten samen met de directies, het onderwijzend en ondersteunend personeel, en de leerlingen van de scholen om een werkbare en meetbare definitie van het begrip 'duurzame school' te formuleren. Deze definitie werd in het tweede deel omgezet naar een meetinstrument dat de scholen in staat stelt om de situatie van hun eigen omgeving in kaart te brengen. Daarnaast werd een enquête gestuurd naar de andere scholen uit de euregio. Deze bevindingen en resultaten werden verspreid via een kennisplatform, een website en een seminarie. Tot slot zijn er voorstellen op papier gezet waarbij concrete initiatieven werden geformuleerd om de eigen school te laten evolueren naar een duurzame school.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): To Train Towards Sustainability
Project acronym: Scholen naar duurzaamheid

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 111.670,31
European Union funding: EUR 55.835,15

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): VTI Oostende
Lead Partner: VTI Oostende
Address: Oostende, Belgium
Legal status: n/a

Address: Vlissingen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Zottegem, Belgium
Legal status: n/a
Address: Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner