Project - Dentistry under Narcosis for People with an Intellectual Handicap

Description


Description: Voor mensen met een verstandelijke handicap is het niet altijd evident om een bezoekje te brengen aan de tandarts. Zij zijn vaak zeer angstig voor de tandarts en kunnen in zulke gevallen soms ook plotseling agressief worden. Juist ook omdat mensen met een verstandelijke handicap door tandenknarsen regelmatig een slecht gebit hebben, was het noodzakelijk om een uitweg te vinden uit deze situatie. Die uitweg komt er via het behandelen van mensen met een verstandelijke handicap onder volledige narcose. Echter, voor dergelijke behandelingen bestonden er anno 2004 enorme wachtlijsten in Nederland. Zeeuws-Vlaamse verstandelijk gehandicapten moesten bovendien helemaal naar Goes, Vlissingen of zelfs Rotterdam voor dergelijke behandelingen. Dat terwijl er in Gent weliswaar geen wachtlijsten bestonden, maar men ook daar volop bezet was. In Zeeuws-Vlaanderen zelf kon men een ruimte vrijmaken voor tandheelkundige behandelingen in het ziekenhuis in Terneuzen. Echter, er waren geen specialisten aanwezig op deze locatie. Deze werden gevonden in Gent. Binnen het project is zo, met expertise vanuit Gent en faciliteiten van het Terneuzen een uitweg gevonden uit de wachtlijsten en de problemen met tandheelkundige behandelingen voor Zeeuws-Vlaamse gehandicapten. Inmiddels gaan ook Vlaamse verstandelijk gehandicapten als dat nodig is naar Terneuzen om te worden behandeld. Het project is een mooi voorbeeld van het soort concrete grensoverschrijdende samenwerking tussen de ziekenhuizen waarnaar helemaal in de beginjaren van Euregio Scheldemond werd gezocht, in het project Onderzoek Ziekenhuizen.
Achievements: Please refer to the 'Description' field, which also includes the achievements of this project.Project Summary


Project name (EN): Dentistry under Narcosis for People with an Intellectual Handicap
Project acronym: Tandheelkunde onder narcose voor mensen met een verstandelijke handicap

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-07-31

Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 181.086,00
European Union funding: EUR 90.543,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): ROZ Zeeuws-Vlaanderen
Lead Partner: ROZ Zeeuws-Vlaanderen
Address: Kats, Netherlands
Legal status: n/a

Address: Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner