Project - Kladské pomezí bez hranic

Description


Description: Účelem projektu je zvýšení zájmu o turistickou oblast Kladského pomezí a začlenění do její propagace turisticky atraktivní místa na polské straně. Výstava fotografií „ Kladské pomezí bez hranic představí nejvýznamnější atraktivity Kladského pomezí v 11-ti městech.Připomene desáté výročí založení obecně prospěšné společnosti Branka. Internetové stránky budou doplněny o atraktivity na polské straně. Cílem infocesty pro české a polské pracovníky cestovního ruchu je vznik spolupráce a získání kontaktů. Informační leták se zaměří na historii a kulturu česko-poského pomezí. K dispozici bude v českých a polských informačních centrech, na výstavách a veletrzích cestovního ruchu.

Thematic Information


Thematics: Tourism  


Project Summary


Project name (EN): Kladské pomezí bez hranic
Project acronym: Kladské pomezí bez hranic

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2007-02-01
Project end date: 2008-05-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 365.070,00
European Union funding: EUR 272.500,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): BRANKA, o.p.s.
Lead Partner: BRANKA, o.p.s.
Address: Náchod, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Klodzko, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner