Project - Spolupráce partnerských měst

Description


Description: Již v roce 1994 započala vzájemná spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyce Klodzké - měst ležících v příhraniční oblasti. Spolupráce měst se uskutečňuje v oblasti školství, kultury, sportu, hasičů a také společnou prezentací obou měst na mezinárodních veletrzích. Smyslem tohoto projektu je pokračovat nadále ve spolupráci měst, a to především v oblasti propagace obou měst - výrobou dalších propagačních materiálů měst, dále v oblasti prezentace obou měst na mezinárodním veletrhu Holiday World v Praze. Vytvořenými propagačními materiály se přispěje ke zvýšení oboustranné informovanosti a povědomí obyvatel o kulturních a sportovních možnostech v jednotlivých městech.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Spolupráce partnerských měst
Project acronym: Spolupráce partnerských měst

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2007-01-02
Project end date: 2007-10-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 458.000,00
European Union funding: EUR 338.920,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Město Ústí nad Orlicí
Lead Partner: Město Ústí nad Orlicí
Address: Ústí nad Orlicí, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Bystrzyca Klodzka, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner