Project - Výchovné působení na děti a mládež, výměna zkušeností v oblasti vzdělávání, zapojení obyvatel partnerských obcí Suchý Důl - Vambeřice do života škol.

Description


Description: Předložený projekt rozšiřuje již započatou spolupráci partnerských obcí Suchý Důl- Vambeřice. Je zaměřen na oblast vzdělávání. Je rozdělen do 2 etap: 1.vzdělávání a výměna zkušeností dospělých se zavedením principů pedagogiky Maria Montessori do výuky škol, výměna zkušeností pedagogů a odborné semináře na území ČR, návštěva partnerské školy v Polsku. Přípravná schůzka pro výměnnou pobytovou akci 2. Výměnná pobytová akce dětí na území ČR, Zima- společené soustředění zimních sportů - zdokonalení sportovních scopností a rozvoj komunikace mezi školami. Jaro- návštěva českých dětí v polských Vambeřicích - skanzen- soutěž o historických řemeslech. Léto- výměnná pobytová akceProject Summary


Project name (EN): Výchovné působení na děti a mládež, výměna zkušeností v oblasti vzdělávání, zapojení obyvatel partnerských obcí Suchý Důl - Vambeřice do života škol.
Project acronym: Výchovné působení na děti a mládež, výměna zkušeností v oblasti vzdělávání, zapojení obyvatel partnerských obcí Suchý Důl - Vambeřice do života škol.

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2007-01-01
Project end date: 2007-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 500.000,00
European Union funding: EUR 374.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Suchý Důl
Lead Partner: Obec Suchý Důl
Address: Suchý Důl, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Wambierzyce, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner