Project - Transgraniczne powiązanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich polsko – czeskiego pogranicza

Description


Description: Celem projektu jest wsparcie działań podejmowanych na płaszczyźnie transgranicznej, służących tworzeniu trwałej sieci współpracy instytucji i organizacji rolniczych oraz firm i producentów sektora rolno spożywczego z Polski i Czech. Realizacja projektu obejmować będzie wyjazdy szkoleniowe, konferencje, staże i praktyki, opracowanie publikacji, promocję produktów z polsko - czeskiego pogranicza, stworzenie i umocnienie polsko - czeskiej grupy roboczej rolnictwo poprzez spotkania i wizyty robocze, utworzenie punktu koordynacyjnego współpracy przygranicznej sektora rolnego i rolno spożywczego. Realizacja projektu jest kontynuacją podjętych już działań partnerów projektu.Project Summary


Project name (EN): Transgraniczne powiązanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich polsko – czeskiego pogranicza
Project acronym: Transgraniczne powiązanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich polsko – czeskiego pogranicza

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-09-01
Project end date: 2007-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 43.019,57
European Union funding: EUR 32.264,68

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Dolnośląska Izba Rolnicza
Lead Partner: Dolnośląska Izba Rolnicza
Address: Wrocław, Poland
Legal status: n/a

Address: Hradec Kralove, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner