Project - Integrovaný informační systém

Description


Description: Podstatou projektu je vytvořit kompletní podklady pro realizaci Integrovaného informačního systému v regionu Jesenicka a příslušného polského příhraničí. Projekt vytváří pracovní místo koordinátora projektu, jehož úkolem bude sběr informací v česko polském příhraničí o nabídce různých subjektů v oblasti služeb pro veřejnost (školy, MŠ, municipality, neziskové organizace apod.). Koordinátor bude oslovovat jednotlivé subjekty s cílem vytvořit přeshraniční síť usnadňující vzájemnou komunikaci. Vytvořená databáze bude sloužit jak občanům oblasti, tak organizacím při navazování partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci různých projektů. Cílem projektu je posílit přeshraniční spolupráci.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Integrovaný informační systém
Project acronym: Integrovaný informační systém

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-08-01
Project end date: 2007-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 473.000,00
European Union funding: EUR 354.750,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Soužití 2005, o.p.s.
Lead Partner: Soužití 2005, o.p.s.
Address: Mikulovice, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Prudnik, Poland
Legal status: n/a
Address: Zlaté Hory, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner