Project - Česko-polské dny hasičské spolupráce spojené s oslavami 130. výročí založení spolku hasičů v Bernarticích

Description


Description: Hlavním cílem a aktivitou projektu je navázání a prohloubení součinnosti složek záchranného systému v česko-polské příhraniční oblasti, ověření možnosti propojení při záchranných pracech, ověření možnosti prostupnosti státních hranic při krizových situacích, navázaní neformálních vztahů mezi jednotlivými složkami a občany během společné zábavy s hudbou a občerstvením pro lepší zvládání potenciálních krizových situací a zvýšení kredibility záchranných složek u občanů. Součástí akce jsou také ukázky soudobé a historické hasičské techniky, seminář a jednání všech zůčastněných záchranných složek a mše svatá spojená se svěcením praporu.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Česko-polské dny hasičské spolupráce spojené s oslavami 130. výročí založení spolku hasičů v Bernarticích
Project acronym: Česko-polské dny hasičské spolupráce spojené s oslavami 130. výročí založení spolku hasičů v Bernarticích

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-05-25
Project end date: 2006-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 345.050,00
European Union funding: EUR 258.778,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): obec Bernartice
Lead Partner: obec Bernartice
Address: Bernartice, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Paczkow, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner