Project - Otevřená hranice - spolupráce škol Mikulovice- Glucholazy

Description


Description: Projekt přeshraniční spolupráce škol Mikulovice – Glucholazy spočíva v bližším neformálním poznání sousedů z pohraničí obou států, kteří často žijí i jen několik stovek metrů od sebe a přitom jsou odděleni státní hranicí. Projekt napomáhá k odstranění jazykových barier nenásilnou formou při společných zájmových a sportovních akcích. Společně prožité dny přispívají k lepšímu poznání kultury a tradic sousedního národa a toto poznání šířené prostřednictvím účastníků spolupráce dále v jejich mateřských regionech přispívá k odstranění negativních předsudků a nedůvěry k sousednímu etniku žijícímu geograficky na dosah, ale přitom vzdálenému odlišností jazyka.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Otevřená hranice - spolupráce škol Mikulovice- Glucholazy
Project acronym: Otevřená hranice - spolupráce škol Mikulovice- Glucholazy

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-05-01
Project end date: 2007-04-01
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 388.400,00
European Union funding: EUR 291.300,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Základní škola Mikulovice,okres Jeseník,Contributory organisation
Lead Partner: Základní škola Mikulovice,okres Jeseník,Contributory organisation
Address: Mikulovice, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Glucholazy, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner