Project - Česko-polský cyklistický závod v rámci Author Cyklo Maštale 2006

Description


Description: Předmětem projektu je vložený česko-polský závod na horských kolech v rámci tradičních cyklistických závodů pořádaných v mikroregionu Toulovcovy Maštale. Realizovaný projekt je zrcadlovým typem projektu, kdy k realizaci obdobného projektu dojde na polské straně (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis) s účastí českých závodníků. Na základě partnerství budou obě strany spolupracovat při zajištění závodníků z jednotlivých partnerských stran.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Česko-polský cyklistický závod v rámci Author Cyklo Maštale 2006
Project acronym: Česko-polský cyklistický závod v rámci Author Cyklo Maštale 2006

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-04-15
Project end date: 2006-10-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 204.713,00
European Union funding: EUR 149.784,75

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
Lead Partner: Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
Address: Proseč, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Kłodzko, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner