Project - Rescueland 2006

Description


Description: Projekt je zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce profesionálních záchranářů z České republiky a Polska prostřednictvím realizace akce Rescueland 2006. Obsahem této aktivity je prohloubení mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností a získání nových poznatků v této specifické profesní oblasti. Toho chce projekt dosáhnout realizací odborné dvoudenní konference (24. - 25. května 2006), která bude obsahovat specializované přednášky, workshopy a exkurze, uskutečněné ve spolupráci s polskými partnery. Cílem projektu je rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti záchrany lidských životů a výměna mezinárodních zkušeností a poznatků mezi účastníky konference.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Rescueland 2006
Project acronym: Rescueland 2006

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-04-01
Project end date: 2006-05-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 455.900,00
European Union funding: EUR 329.425,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Sportovní klub Rallye Rejvíz
Lead Partner: Sportovní klub Rallye Rejvíz
Address: Brno-střed, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Nysa, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner