Project - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy

Description


Description: Droga wojewódzka nr 411 Nysa-granica państwa jest w złym stanie technicznym - nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spękania i ubytki warstwy ścieralnej. Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka o łącznej długości 3742 metry i obejmuje: - remont i poszerzenie nawierzchni , - przebudowę i budowę nowych chodników o łącznej dł 5255 m, - budowę ciągu pieszo – rowerowego o dł. 2100 m, - przebudowę dwóch istniejących i budowę trzech nowych zatok autobusowych, - budowę przejścia bezkolizyjnego w formie kładki dla pieszych w bezpośredniej styczności z istniejącym obiektem mostowym, - budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dł 2195 m.

Thematic Information


Thematics: Infrastructure  


Project Summary


Project name (EN): Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy
Project acronym: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-03-01
Project end date: 2007-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.354.954,13
European Union funding: EUR 1.766.215,60

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Województwo Opolskie
Lead Partner: Województwo Opolskie
Address: M. Opole, Poland
Legal status: n/a

Address: Olomuniec, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner