Project - Evropské fondy v předvstupním období na území Euroregionu Glacensis

Description


Description: Cílem projektu je vydání informační brožury, ve které budou obsaženy informace o úspěšně realizovaných projektech přeshraniční spolupráce v rámci předvstupních programů PHARE, PHARE CBC a CREDO. V publikaci budou obsaženy příklady projektů, které byly realizovány na území Euroregionu Glacensis, bude uvedeno jejich statistické zhodnocení a přínos pro plnění cílů vyplývajících z rozvojových strategií regionu. Cílem je představit veřejnosti možnosti a náměty na realizaci projektů přeshraniční spolupráce, způsoby modelování projektů a podnítit žadatele pro podávání dalších rozvojových projektů. Budou zde uvedeny ukázky dlouhodobé spolupráce mezi polskými partnery.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Evropské fondy v předvstupním období na území Euroregionu Glacensis
Project acronym: Evropské fondy v předvstupním období na území Euroregionu Glacensis

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2006-01-01
Project end date: 2007-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 261.960,00
European Union funding: EUR 196.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Lead Partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Address: Rychnov nad Kněžnou, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Klodzko, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner