Project - METAMORFÓZY KRAJINY

Description


Description: Projekt METAMORFÓZY KRAJINY je společným projektem české základní školy a polského gymnnázia, mezi nimiž existuje dlouhodobé partnerství. Projekt se zaměřuje na podporu environmentální výchovy, dokumentování stavu kulturní a přírodní krajiny a jejich změn na obou stranách hranice, podporu rozvoje vazeb k místu a pocitu sounáležitosti s okolím a celkově navozování přehraničních a transgeneračních vazeb. Projekt bude mít výstupy dlouhodobého charakteru, konkrétně výukové moduly dostupné na internetu pro všechny školy, dvojjazyčnou prezentační publikaci a společnou putovní výstavu. Mezi cílové skupiny projektu patří: žáci a studenti, učitelé, ZŠ, SŠ, kulturní instituce, NNO, širší veřejnost.Project Summary


Project name (EN): METAMORFÓZY KRAJINY
Project acronym: METAMORFÓZY KRAJINY

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2005-11-01
Project end date: 2007-04-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 321.539,00
European Union funding: EUR 241.154,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Základní škola
Lead Partner: Základní škola
Address: Poruba, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Zory, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner