Project - Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza.

Description


Description: Projekt zawarty w niniejszym wniosku stanowi zbiór działań skierowanych na utworzenie bądź wzmocnienie współpracy polskich samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu z Regionalną Izbą Gospodarczą Czech Północno-Wschodnich w zakresie wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia poprzez przeprowadzenie targów pracy i biznesu, szkoleń a także promowania wartości inwestycyjnych regionu pogranicza. Ten ostatni element realizowany będzie poprzez promocję w polskich i czeskich mediach a także z wykorzystaniem dorobku społeczeństwa informacyjnego - multimedialne kioski informacji.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza.
Project acronym: Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza.

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2005-08-11
Project end date: 2007-09-21
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 47.088,83
European Union funding: EUR 35.316,62

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Gmina Radków
Lead Partner: Gmina Radków
Address: Radków, Poland
Legal status: n/a

Address: Nowa Ruda, Poland
Legal status: n/a
Address: HRADEC KRALOVE, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner