Project - Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava - Katowice a odborná příprava záchranářského personálu

Description


Description: Projekt navazuje na již vybudovaný systém základního videokonferenčního propojení, který funguje mezi Centrem tísňového volání Ostrava, místností krizového štábu Moravskoslezského kraje na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Projekt se skládá ze 3 částí: nákupu hardwarového vybavení, pořízení software a následné proškolení hasičů. Včasná výměna informací o hrozícím nebezpečí a společná činnost povodňových orgánů příhraničních oblastí může vést k včasnému přijetí potřebných opatření tak, aby byly minimalizovány účinky nebo důsledky povodní a jiných mimořádných událostí na ohroženém území.Project Summary


Project name (EN): Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava - Katowice a odborná příprava záchranářského personálu
Project acronym: Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava - Katowice a odborná příprava záchranářského personálu

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2014-08-31

Web: http://www.interreg3a.cz/

Project start date: 2004-01-01
Project end date: 2006-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.500.000,00
European Union funding: EUR 1.875.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Lead Partner: ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Address: Ostrava-jih, Czech Republic
Legal status: n/a

Address: Katowice, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner