Project - Spotkanie Kultur Pogranicza

Description


Description: Wisznice są typową wiejską gminą liczącą około 6 tys. mieszkańców, w której brakuje większych zakładów pracy, a ludzie w większości utrzymują się z rolnictwa. W gminie nie ma na tyle atrakcyjnego miejsca, który gromadziłaby młodzież i starsze pokolenie chętnych do „ robienia czegoś ciekawego i pożytecznego” ani też programu, który by sprzyjał rozwojowi zainteresowań mieszkańców Wisznic. Projekt swymi działaniami służył promocji dziedzictwa kulturowego oraz tworzeniu stałych struktur współpracy kulturalnej, turystycznej i gospodarczej pomiędzy Polesiem Lubelskim a Regionem Brzeskim. Głównym założeniem była wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy, którą ograniczały bariery mentalne, językowe, nieznajomość kultury i zwyczajów naszych sąsiadów. Zorganizowanie konferencji oraz imprezy plenerowej przyczyniło się do nawiązania partnerskich stosunków z krajem sąsiadującym, jak również miało znaczący wpływ na rozwój współpracy transgranicznej. Realizacja projektu wpłynęła także na wzrost liczby oraz kręgu organizacji zaangażowanych we współpracę transgraniczną. Więcej informacji na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.wisznice.org.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Spotkanie Kultur Pogranicza
Project acronym: Spotkanie Kultur Pogranicza

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2016-07-01

Project status: Ongoing

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): szenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach
Lead Partner: szenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach
Address: Wisznice, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner