Project - Sportowa Olimpiada Pokoleń

Description


Description: Sportowa Olimpiada Pokoleń jest imprezą organizowaną po raz pierwszy. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu po raz pierwszy przeprowadzany w obsadzie międzynarodowej. Olimpiada przeznaczona jest dla całych rodzin – dzieci, młodzieży i dorosłych, wieku od 5 do 70 lat. Program zakłada realizację idei współzawodnictwa sportowego w grach zespołowych i indywidualnych. Ponadto przewidywany jest szereg imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym. Olimpiada będzie trwała trzy dni i zostanie zorganizowana na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Okunince na Jeziorem Białym. W programie uczestniczyć będą reprezentacje zakładów pracy, szkół oraz rodzin z obszaru Ukrainy, tj. z Łucka i województwa lubelskiego. Ponadto przewidziany jest udział osób niepełnosprawnych. Ogólna liczba uczestników wyniesie ponad 300 osób tj. ze strony Ukrainy 150 osób i strona polska 150. Organizacja Olimpiady wynika z idei integracji przygranicznej pokoleń poprzez współzawodnictwo sportowo – rekreacyjne. Informacje dotyczące olimpiady znalazły się na stronie internetowej . Celem projektu jest dbanie o stan zdrowia społeczeństwa oraz walka z negatywnymi zjawiskami patologii społecznej. Ponadto dokonanie oceny sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Bardzo ważnym celem programu imprezy jest promocja regionów polskiego i ukraińskiego, zacieśnianie współpracy transgranicznej, nawiązanie przyjaznych znajomości z rówieśnikami strony ukraińskiej, tj. dzieci , młodzieży, dorosłych oraz rodzin co w przyszłości umożliwi bezpośrednie kontakty między poznanymi uczestnikami, wymiany tradycji, kultury obu obszarów przygranicznych różnych grup społecznych Polski i Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskim statusie materialnym, które indywidualnie nie mogłyby sobie pozwolić na uczestnictwo w imprezie.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Sportowa Olimpiada Pokoleń
Project acronym: Sportowa Olimpiada Pokoleń

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2016-07-01

Project status: Ongoing

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie
Lead Partner: Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie
Address: Chełm, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner