Project - Bionica voor het MKB

Description


Description: Uitgangspunt van bionica is leren van de natuur. Het gaat daarbij om de principes uit de natuur te begrijpen en toe te passen bij de verbetering van bestaande of ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Bionica kan vanwege de relatie met de natuur worden beschouwd als duurzame technologie bij uitstek. Industriële innovatie met bionica als startpunt is orgineel, duurzaam en effectief. Door kennis te nemen van deze “denkwijze” en deze toe te passen kan het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame economie. De overdracht van vooral wetenschappelijk beschikbare kennis op gebied van bionica naar concrete toepassingen vindt op Europese schaal meestal plaats bij de grotere bedrijven in samenwerking met universiteiten. Bij het MKB is er echter sprake van onbekendheid van de kansen en mogelijkheden die bionica deze bedrijven kan bieden. Doel van het project is om in het EDR gebied MKB bedrijven te identificeren die de mogelijkheden willen verkennen om met bionica nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. Als deze bedrijven vervolgens deze “denkwijze” implementeren in hun organisatie zal dit leiden tot versterking van hun concurrentiepositie, toename in werkgelegenheid en een bijdrage aan een duurzame economie. Het project wil het MKB voorlichten en interesse kweken voor bionica en waar mogelijk met geïnteresseerde bedrijven de haalbaarheid van bionica voor hun specifieke toepassing.Project Summary


Project name (EN): Bionica voor het MKB
Project acronym: Bionica voor het MKB - III-3-01=047.81

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2015-01-01

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2010-09-01
Project end date: 2011-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 50.000,00
European Union funding: EUR 25.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)
Lead Partner: TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)
Address: Zernikelaan 6, Groningen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner