Project - E=mc2

Description


Description: Het innovatieve karakter van het project zit in de volgende zaken: 1. in het project is een koppeling van sociaal-culturele doelen (samenwerking over de landsgrenzen heen), educatieve doelen (studenten vanuit beide landen doen opdrachten bij bedrijven), sociaal-economische doelen (bijdrage aan een euregionale arbeidsmarkt), milieudoelen (transitie naar CO2-neutrale energie) en economische doelen (bevordering van een regionaal energiecluster, versterking van de regionale economie, groei van schone bedrijven). Deze koppeling is nog niet toegepast op deze manier. 2. er is een aantoonbaar draagvlak bij bedrijven om deze stappen te gaan zetten. Dit is voor dit type vernieuwende projecten bijzonder. De Centers of Competence (regio Noordwest-Duitsland) en Energy Valley (Noord-Nederland) zijn nauw betrokken bij het initiatief, dat aansluit bij de ontwikkelingen van de beide clusters. 3. er is een daadwerkelijke, inhoudelijke samenwerking in het project tussen de Hanzehogeschool Groningen en de Fachhochschule Emden. Beide hogescholen dragen op alle inhoudsterreinen bij, waarbij de nadruk bij de Hanzehogeschool ligt op de economisch/¬organisatorische aspecten, en bij de Fachhochschule op de technische aspecten. Het gaat dus niet om vrijblijvende 'samenwerking om de samenwerking', maar om een samenwerking met een heel relevante inhoud.Project Summary


Project name (EN): E=mc2
Project acronym: E=mc2 - III-3-01=047.268

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2015-01-01

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2010-06-15
Project end date: 2012-11-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 51.000,00
European Union funding: EUR 25.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Hanzehogeschool Groningen
Lead Partner: Hanzehogeschool Groningen
Address: Zernikeplein 7, Groningen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner