Project - Vervolg partners in techniek

Description


Description: De netwerkpartners van het uitgevoerde Net(z)werkproject wensen een duurzaam vervolg te geven van de samenwerking om meer kennis van de regionale technische arbeidsmarkt te genereren, het netwerk uit te breiden en gerichte samenwerkingsactiviteiten te ontwikkelen. In een tweede Net(z)werkproject Partners in Techniek 2 beogen de samenwerkingspartners hiervoor een basis te leggen. De innovatie van het Net(z)werkproject Partners in Techniek 2 is om op basis van gedetailleerde kennis van de regionale technische arbeidsmarkt in de EDR en het delen van goede ervaringen met reeds bestaande initiatieven te komen tot creatieve strategieën om de beschikbaarheid en mobiliteit van vakmensen duurzaam op peil te brengen.Project Summary


Project name (EN): Vervolg partners in techniek
Project acronym: Vervolg partners in techniek - III-3-01=047.253

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2015-01-01

Web: https://www.deutschland-nederland.eu/home/

Project start date: 2012-05-01
Project end date: 2013-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 50.000,00
European Union funding: EUR 25.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Arbeit, Bildung, Innovation
Lead Partner: Arbeit, Bildung, Innovation
Address: Blinke 36, Leer, Germany
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner