Project - Bio Base Europe

Description


Description: Het project heeft tot doel twee knelpunten op te lossen. Enerzijds de lacune in de innovatieketen en een gebrek aan goed opgeleide procesoperators te beperken en anderzijds de grensregio op de kaart te zetten als een Europees cluster van biogebaseerde activiteit. Het project voorziet in de opbouw van onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur in de vorm van een polyvalente Pilootinstallatie voor Industriële Biotechnologie en Bioraffinage in het havengebied van Gent en een Training Center in Terneuzen voor procesoperators. Via het project Bio Base Europe zal de onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur worden opgebouwd zodat deze vervolgens zijn werking kan ontplooien. De doelstelling van de Pilot Plant betreft het bouwen, beheren en beschikbaar stellen van een polyvalente pilootinstallatie waarin bedrijven en kennisinstellingen een brede variëteit van biogebaseerde processen kunnen testen, optimaliseren en opschalen tot op semi-industriële schaal. De doelstelling van het Training Center betreft het bouwen, beheren en beschikbaar stellen van een opleidingsfaciliteit waarin procesoperators en onderhoudstechnici worden opgeleid ten behoeve van het werken in biogebaseerde en procesgerichte bedrijven.
Achievements: Bio Base Europe realiseerde een belangrijke versterking van de grensregio als Europese topregio voor de biogebaseerde economie – een economie gebaseerd op organische en hernieuwbare grondstoffen – door enerzijds een lacune in de innovatieketen weg te werken en anderzijds ruimte te bieden voor de opleiding van procesoperators. Bio Base Europe heeft onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur opgebouwd in de vorm van een polyvalente pilootinstallatie voor industrieel onderzoek naar biogebaseerde productieprocessen in het havengebied van Gent en een Training Center in Terneuzen voor procesoperators. In de Pilot Plant staat een polyvalente en flexibele pilootinstallatie ter beschikking waarin bedrijven en kennisinstellingen een brede variëteit van biogebaseerde processen kunnen testen, optimaliseren en opschalen tot op semi-industriële schaal. “Er werken 28 mensen in de Pilot Plant en er zijn ondertussen al tientallen bedrijven geholpen bij de ontwikkeling van hun nieuwe producten. Deze Pilot Plant voor de biogebaseerde economie is in Europa uniek in zijn soort,” aldus Wim Soetaert, directeur van Bio Base Europe Pilot Plant. “Om te kunnen opschalen naar een industrieel proces en het eindproduct te kunnen vermarkten, is er een volwaardige pilootinstallatie nodig. Vandaar dat bedrijven van over de hele wereld inmiddels een beroep doen op ons.” Wereldwijd wordt Bio Base Europe dan ook een steeds bekender innovatiecentrum. Het Training Center biedt een opleiding voor procesoperators en onderhoudstechnici die daarna aan de slag kunnen in biogebaseerde en procesgerichte bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Bovendien huisvest het Training Center een expositie, waarin leerlingen kennis kunnen maken met de biogebaseerde economie. De Europese Commissie heeft de Bio Base Europe Pilot Plant een modelproeffabriek genoemd. De officiële benaming hiervoor is: multi-KETs-demonstratieproject. KETs staat voor ‘Key Enabling Technologies’ en heeft betrekking op een zestal sleuteltechnologieën die Europa in 2009 heeft gedefinieerd. Naast industriële biotechnologie zijn dat nanotechnologie, micro- en nano-electronica, fotonica en geavanceerde materialen. Al in 2009 werd Bio Base Europe daarnaast uitverkoren tot ‘beste grensoverschrijdende project in Europa’ en ontving het de ‘Sail of Papenburg’ van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG). Bio Base Europe is het grootste Interreg-project tot op heden, aan de Vlaams-Nederlandse grens. Voor meer info: http://www.bbeu.org/

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Bio Base Europe
Project acronym: Bio Base Europe

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.grensregio.eu

Project start date: 2009-01-01
Project end date: 2011-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 21.835.000,00
European Union funding: EUR 6.000.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Internationale vzw Bio Base Europe
Lead Partner: Internationale vzw Bio Base Europe
Address: Rodenhuizekaai 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a

Address: Roc Westerschelde Postbus 102, AC Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Coupure Links 653, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Rodenhuizekaai 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Schelpenpad 2, AC Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner