Project - Communicatiemodel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van huurders

Description


Description: Het project wil bestaande gegevens over energetische kwaliteiten van sociale huurwoningen (gebouwgegevens) koppelen aan de bewonersinvloed. Deze gegevens worden aangewend om te bewijzen dat energiebesparende investeringen een win-win-situatie opleveren, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Het tweede luik van het project omvat de ontwikkeling van een communicatiemodel. Een doeltreffende communicatie over hoe huurders om kunnen gaan met hun energieverbruik is immers essentieel om energie-investeringen te laten renderen, zowel voor huurder als voor verhuurder. Dit communicatiemodel kan gebruikt worden door huisvestingsmaatschappijen/coöperaties om duidelijk te communiceren over woonlasten, een intensieve begeleiding uit te werken voor huurders met een abnormaal energieverbruik en huurders informeren wanneer energiebesparende maatregelingen genomen worden. Alle instrumenten die binnen dit project ontwikkeld worden zullen gratis ter beschikking gesteld worden aan de andere huisvestingsmaatschappijen, coöperaties en de hele huursector. Om de draagkracht van het project en de disseminatie naar andere coöperaties en huisvestingsmaatschappijen te garanderen is er een adviesgroep samengesteld.
Achievements: Het project CEM (Communicatiemodel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van huurders) analyseerde en gebruikte bestaande gegevens over energetische kwaliteiten van sociale huurwoningen (gebouwgegevens) en koppelde die aan de bewonersinvloed. Met deze gegevens werd bewezen dat energiebesparende investeringen een win-winsituatie opleveren, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Het model wordt gratis ter beschikking gesteld aan andere huisvestingsmaatschappijen, coöperaties en de hele huursector. Het is niet gelukt om een gezamenlijk Vlaams-Nederlands model te ontwikkelen omwille van externe factoren en verschillende context (beschikbaarheid van gegevens, regelgeving inzake privacy,..). Voor meer info: www.klikvoorwonen.nl

Thematic Information


Thematics: Energy efficiency  


Project Summary


Project name (EN): Communicatiemodel voor energiekost en integrale woonkwaliteit op maat van huurders
Project acronym: CEM

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.grensregio.eu

Project start date: 2009-10-01
Project end date: 2012-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 572.312,62
European Union funding: EUR 280.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): CV Zonnige Kempen
Lead Partner: CV Zonnige Kempen
Address: Grote Markt 39, Westerlo, Belgium
Legal status: n/a

Address: Bredaseweg 1 Postbus 140, AC Etten-Leur, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner