Project - Duurzaam Verbinden

Description


Description: Dit project werkt verder op de resultaten en ervaringen van het Interreg III-project Kempenbroek. De uitdaging die de projectpartners willen aangaan, is om in een steeds sterker versnipperd Vlaanderen en Nederland op zoek te gaan naar verbindingen. Eerst en vooral de mensen verbinden die steeds vaker op zoek gaan naar ontspanning en rust in hun eigen woon- en werkomgeving. Ook planten en dieren samenbrengen die in onze steeds sterker versnipperde landschappen nood hebben aan robuuste verbindingen om te overleven of zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatsverandering. Als slot wil men het beleid verbinden met de praktijk, aangezien het vaak onduidelijk is hoe het beleid van de verschillende beleidsniveaus (Europees, Vlaams, Nederlands, provinciaal, gemeentelijk,…) op elkaar afgestemd, gecommuniceerd en in de praktijk omgezet kan worden. Concreet worden de doelstellingen vertaald naar activiteiten op het vlak van een grensoverschrijdend belevings- en educatief aanbod, landschaps- en natuurherstel, het invullen van ontbrekende schakels in grensoverschrijdende natuurverbindingen en grensoverschrijdende recreatieve infrastructuur. Het project creëerde ondertussen al enkele mooie resultaten. Zo is het recreatieve aanbod in het Bospark De Ijzeren Man (Weert) verbeterd door de vernieuwing van de trimbaan en de aanleg van een rolstoelpad; werd het bezoekersonthaal voor Kempen~Broek in de Pollismolen (Bree) geopend en zijn er in het gebied Tösch-Langeren (Maaseik) voor 4,3 km wandelpaden opgewaardeerd. Daarnaast werden reeds verschillende recreatieve kaarten en folders uitgegeven en werd een eerste educatief programma gerealiseerd. In het kader van het landschaps- en natuurherstel werden de eerste percelen aangepakt.
Achievements: Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen-Broek. Het park Kempen-Broek is met zijn 25.000 ha in omvang uniek voor Vlaanderen en Nederland. Van oudsher was dit één groot aaneengesloten natuurgebied. In 1839 werd dit ecologisch waardevolle gebied in tweeën geknipt door de Belgisch-Nederlandse grens. Sindsdien zijn er tal van kunstmatige barrières zoals prikkeldraad en omheiningen en wordt het gebied als het ware in stukjes geknipt. Het project was erop gericht om deze versnippering tegen te gaan. “Om de belevingswaarde voor recreanten te verhogen, werken de projectpartners samen aan actief landschaps- en natuurherstel”, aldus Erwin Christis, projectverantwoordelijke van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM). Dit project werkte verder op de resultaten en ervaringen van het Interreg III-project Kempenbroek. Duurzaam verbinden wilde in de eerste plaats de mensen verbinden die steeds vaker op zoek gaan naar ontspanning en rust in hun eigen woon- en werkomgeving. Daarnaast wilde het project ook planten en dieren samenbrengen die in onze steeds sterker versnipperde landschappen nood hebben aan robuuste verbindingen om te overleven of zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatsverandering. Concreet werden de doelstellingen vertaald naar activiteiten op het vlak van een grensoverschrijdend belevings- en educatief aanbod, landschaps- en natuurherstel, het invullen van ontbrekende schakels in grensoverschrijdende natuurverbindingen en grensoverschrijdende recreatieve infrastructuur. Het project creëerde enkele mooie resultaten. Zo is het recreatieve aanbod in het Bospark De Ijzeren Man (Weert) verbeterd door de vernieuwing van de trimbaan en de aanleg van een rolstoelpad, werd het bezoekersonthaal voor Kempen-Broek in de Pollismolen (Bree) geopend en zijn er in het gebied Tösch-Langeren (Maaseik) voor 4,3 km wandelpaden opgewaardeerd. Daarnaast werden verschillende recreatieve kaarten en folders uitgegeven en werd een educatief programma gerealiseerd. Lees hier het eindrapport over het project. Voor meer info: www.kempenbroek.be

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Duurzaam Verbinden
Project acronym: Duurzaam Verbinden

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.kempenbroek.be

Project start date: 2010-04-01
Project end date: 2013-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.414.047,60
European Union funding: EUR 815.443,80

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Lead Partner: Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Address: Winterslagstraat 87, Genk, Belgium
Legal status: n/a

Address: Postbus 3390, RJ Venlo, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Koningin Astridlaan 50 bus 5, Hasselt, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 106, AC Geldrop, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 950, AZ Weert, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Guldenvlieslaan 72, Brussel, Belgium
Legal status: n/a
Address: Domein Bokrijk, Genk, Belgium
Legal status: n/a
Address: Limburglaan 10 Postbus 5700, MA Maastricht, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner