Project - Duurzame zeehavens

Description


Description: In het project Duurzame zeehavens werken de havenbesturen van Gent, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen samen rond duurzame ontwikkeling. In het bijzonder leggen ze hierbij de focus op energetische verduurzaming. Kern van het project is de oprichting van een tweeledig lerend netwerk, dat enerzijds bestaat uit de betrokken projectpartners die regelmatig grensoverschrijdend overleggen en anderzijds een luik bevat dat zal openstaan voor alle stakeholders in deze havengebieden. “In de schoot van dit lerend netwerk wordt een forum gecreëerd waar de deelnemers leren van elkaars onderzoeken en acties, inspiratie opdoen en nieuwe opportuniteiten uitdiepen. Finaal leidt dit tot een duurzamere exploitatie en ontwikkeling van de vijf betrokken zeehavens en de regio’s hierrond, met een lange welvaartsgarantie tot gevolg,” besluit de projectverantwoordelijke, Daan Schalk, directeur van Havenbedrijf Gent.
Achievements: De vijf havenbesturen van Gent, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen zijn in dit project een eerste samenwerking aangegaan, rond duurzame ontwikkeling. In het bijzonder legden ze hierbij de focus op energetische verduurzaming. Elk van de havens voerde een onderzoek uit rond een bepaald thema. De aandacht ging hierbij naar de mogelijkheden om reststromen uit te wisselen, de gezamenlijke netaansluiting van windturbines, de ontwikkeling van duurzame en ecovriendelijke havengebouwen, het opwekken van zonne-energie op grote schaal en de haalbaarheid van een milieudatabank voor de scheepvaart. Via een lerend netwerk konden deelnemers leren van elkaars onderzoeken en acties, inspiratie opdoen en nieuwe opportuniteiten uitdiepen. Dit lerend netwerk bestaat uit twee delen: • Regelmatig grensoverschrijdend overleg tussen de betrokken projectpartners • Overleg met alle stakeholders in en rond de betrokken havengebiedenProject Summary


Project name (EN): Duurzame zeehavens
Project acronym: Duurzame zeehavens

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.grensregio.eu

Project start date: 2012-11-01
Project end date: 2014-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 794.428,00
European Union funding: EUR 397.214,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Havenbedrijf Gent autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf
Lead Partner: Havenbedrijf Gent autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf
Address: J. Kennedylaan 32, Gent, Belgium
Legal status: n/a

Address: P. Vandammehuis, Isabellalaan 1, Zeebrugge, Belgium
Legal status: n/a
Address: Slijkensesteenweg 2, Oostende, Belgium
Legal status: n/a
Address: Havenhuis, Entrepotkaai 1, Antwerp, Belgium
Legal status: n/a
Address: Schelpenpad 2, PD Terneuzen, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner