Project - Versterk de Smaak van Morgen

Description


Description: De agro- & food sector heeft meer en meer te maken met het veranderen van de wensen van de consu-menten. Er wordt daardoor ook steeds meer belang gehecht aan een duurzame productie van voeding en kennis over de herkomst ervan. Het project “Versterk de Smaak van Morgen” wil de KMO/MKB’s in de agro- & foodsector uit de regio’s van Tienen, Sint-Truiden en Veghel verleiden tot meer innovatie door meer in te spelen op de noden en wensen van de consumenten. Concreet zullen de betrokken KMO/MKB’s met grootbedrijven in contact gebracht worden om via gerichte workshops en evenementen het innovatieproces rond “FOOD” verder te stimuleren. “Versterk de Smaak van Morgen wil op die manier innovatieve oplossingen uitwerken voor voedselproductie in de grensregio,” verduidelijkt de projectverant-woordelijke Simon Maas uit de gemeente Veghel. De grensoverschrijdende workshops en evenementen moeten concrete oplossingen aanbrengen over een duurzamere productie van voedsel. Met andere woorden: Hoe verkleinen we de footprint van voed-selproductie? Hoe voorkomen we verspilling? Hoe verbeteren we het welzijn van mens en dier? Hoe verlei-den we de consumenten tot keuze voor gezonde en duurzame voeding? Voor al deze vragen wordt binnen het Interreg-project gezocht naar nieuwe oplossingen die nadien heel concreet uitgewerkt worden in de drie betrokken regio’s.
Achievements: De agro- & food sector heeft meer en meer te maken met het veranderen van de wensen van de consumenten. Er wordt daardoor ook steeds meer belang gehecht aan een duurzame productie van voeding en kennis over de herkomst ervan. In Versterk de Smaak van Morgen werden kleine en middelgrote ondernemingen met grote bedrijven in contact gebracht om via gerichte workshops en evenementen het innovatieproces rond voeding verder te stimuleren. Zo heeft het Proefcentrum voor Fruit (St.-Truiden) een aantal proefpersingen uitgevoerd om te komen tot zuurstofvrij geperst perensap op vraag van de KMO PIPO. Indien deze testen met goed gevolg slagen is er eveneens interesse vanuit een aantal MKB-ers rond Maashorst in Nederland.Project Summary


Project name (EN): Versterk de Smaak van Morgen
Project acronym: FOOD

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.grensregio.eu/projecten/

Project start date: 2013-10-01
Project end date: 2014-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 326.114,71
European Union funding: EUR 163.057,35

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Gemeente Veghel
Lead Partner: Gemeente Veghel
Address: Stadhuisplein 1, Veghel, Netherlands
Legal status: n/a

Address: Provincieplein 1 , Leuven, Belgium
Legal status: n/a
Address: Fruittuinweg 1, Sint-Truiden, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner