Project - Goesting in Leren en Werken

Description


Description: Dit project voorziet om te werken op de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken. Om de uitstroomcompetenties van studenten te verbeteren is het nodig dat we het onderwijs nog beter afstemmen op de noden van het werkveld. In bedrijven en instellingen blijft competentieontwikkeling en competentiemanagement van groot belang. Bij de rekrutering wordt niet alleen gelet op studieresultaten van de sollicitant, ook op zijn leergierigheid en leercompetenties. Bedrijven zijn meer en meer kennisinstellingen geworden. Het nieuwe werken vraagt om nieuwe leervormen met focus op zelfsturen, kenniscreatie en kenniscirculatie. Voor scholen en bedrijven betekent dit een cultuuromslag. Leerlingen en studenten worden meer dan ooit kenniswerkers. Hogescholen, universiteiten en middelbare scholen, die ook rechtstreeks opleiden voor de arbeidsmarkt, zullen meer aandacht moeten geven aan de integratie tussen leren, werken en zelfsturing. Om de kwaliteit van de doorstroom tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verhogen, richt dit project zich op: Het stimuleren en ondersteunen van de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs; Het studiesucces in zowel secundair/voortgezet onderwijs, het MBO en als het hoger onderwijs vergroten. Leerlingen en studenten beter voorbereiden op competenties die de arbeidsmarkt vereist, zodat de marktwaarde van afgestudeerden uit secundair/voortgezet en uit hoger onderwijs op de arbeidsmarkt langdurig wordt vergroot. De poorten tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder open zetten en bijdragen tot een betere afstemming en samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Onder meer door dezelfde kaders te hanteren voor competentiegericht werken in onderwijs en werkveld, door een grotere inbreng van werkplekleren en werkveldprojecten in opleidingen en door de combinatie werken – leren in het hoger onderwijs te faciliteren.
Achievements: Bij rekrutering wordt niet alleen gelet op studieresultaten van de sollicitant, ook op zijn leergierigheid en leercompetenties. Bedrijven zijn meer en meer kennisinstellingen geworden. Het nieuwe werken vraagt om nieuwe leervormen met focus op zelfsturen, kenniscreatie en kenniscirculatie. Voor scholen en bedrijven betekent dit een cultuuromslag. Leerlingen en studenten worden meer dan ooit kenniswerkers. Hogescholen, universiteiten en middelbare scholen, die ook rechtstreeks opleiden voor de arbeidsmarkt, zullen meer aandacht moeten geven aan de integratie tussen leren, werken en zelfsturing. Dit project werkte aan de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken. Om de uitstroomcompetenties van studenten te verbeteren was het nodig om het onderwijs nog beter af te stemmen op de noden van het werkveld. Hogescholen, universiteiten en middelbare scholen in dit project leerden om studenten ook rechtstreeks op te leiden voor de arbeidsmarkt en zo meer aandacht te geven aan de integratie tussen leren, werken en zelfsturing. Voor meer info: www.golewe.beProject Summary


Project name (EN): Goesting in Leren en Werken
Project acronym: GoLeWe

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.golewe.be

Project start date: 2008-09-01
Project end date: 2011-10-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 3.898.792,37
European Union funding: EUR 1.874.855,73

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Plantijn Hogeschool
Lead Partner: Plantijn Hogeschool
Address: Meistraat 5, Antwerpen, Belgium
Legal status: n/a

Address: Patersstraat 26, Turnhout, Belgium
Legal status: n/a
Address: Venusstraat 35, Antwerpen, Belgium
Legal status: n/a
Address: Andreas Vesaliusstraat 13, Leuven, Belgium
Legal status: n/a
Address: Edisonweg 4, NW Vlissingen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Havikstraat 5, PG Sittard, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Elfde Liniestraat 24, Hasselt, Belgium
Legal status: n/a
Address: Distelvinklaan 22, Hoboken, Belgium
Legal status: n/a
Address: Laageind 19, Stabroek, Belgium
Legal status: n/a
Address: Hospitaalstraat 2, Sint-Niklaas, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gemeenteplein 8, Kontich, Belgium
Legal status: n/a
Address: St-Pietersnieuwstraat 13, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Hopmansstraat 1 postbus 3917, DX Breda, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gebroeders Desmetstraat 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner