Project - Interactief Waterbeheer

Description


Description: Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) willen de partners van dit project samen met de grootste grondgebruikers experimenten opzetten om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van die KRW. Daarnaast worden extra maatregelen getest, die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Er zijn 3 hoofdthema’s binnen het project, waarbinnen in totaal 20 pilots worden uitgevoerd op diverse locaties. Deze hoofdthema’s zijn: interactief herstel van het waterkwantiteitssysteem, grensoverschrijdend interactief en gebiedsgericht herstel van het waterkwaliteitssysteem en interactief gebiedsgericht herstel van het grond- en watergebruik. Daarnaast is van wezenlijk belang de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling en de interne en externe communicatie van de bereikte resultaten. De projecten zijn nu in uitvoering en in de loop van 2011 zullen de resultaten van de projecten publiek gemaakt kunnen worden. De projecten variëren van het inrichten van rententiegebieden met een totale bergingscapaciteit van 130.000 m3 water met natuurontwikkeling, omzetting van intensieve landbouw naar natuur tot peilgestuurde drainage en een adviesinstrument om de landbouw te adviseren over optimaal zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties etc.
Achievements: De partners van dit project hebben samen met de grootste grondgebruikers experimenten opgezet om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast werden extra maatregelen getest (fosfaatbeheer, peilgestuurde drainage, behandeling spuiwater, …) die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De hoofdthema’s waren interactief herstel van het waterkwantiteitssysteem, grensoverschrijdend interactief en gebiedsgericht herstel van het waterkwaliteitssysteem en interactief gebiedsgericht herstel van het grond- en watergebruik. Voor meer info: www.interactiefwaterbeheer.euProject Summary


Project name (EN): Interactief Waterbeheer
Project acronym: Interactief Waterbeheer

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.grensregio.eu

Project start date: 2008-10-01
Project end date: 2012-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 8.457.692,00
European Union funding: EUR 4.228.846,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Provincie Noord-Brabant, Directie Ecologie
Lead Partner: Provincie Noord-Brabant, Directie Ecologie
Address: Brabantlaan 1 Postbus 90151, MC ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: n/a

Address: Gemeenteplein 1, Hoegaarden, Belgium
Legal status: n/a
Address: Universiteitslaan 1, Hasselt, Belgium
Legal status: n/a
Address: Provincieplein 1, Leuven, Belgium
Legal status: n/a
Address: Sint-Truidenseweg 323, Tongeren, Belgium
Legal status: n/a
Address: Bergschot 69-1 Postbus 5520, DZ Breda, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 512, AM Tilburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 3390, RJ Venlo, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 1000, ZW Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Diestsevest 40, Leuven, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 10001, DA Boxtel, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Kaulillerweg 3, Bocholt, Belgium
Legal status: n/a
Address: Pettelaarpark 70 Postbus 5049, GA ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Industrieweg 8 bus 2, Peer, Belgium
Legal status: n/a
Address: Fruittuinweg 1, Sint-Truiden, Belgium
Legal status: n/a
Address: Hooibeeksedijk 1, Geel, Belgium
Legal status: n/a
Address: Copernicuslaan 1 bus 2, Antwerpen, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 100, AC s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Limburglaan 10 Postbus 5700, MA Maastricht, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Het Groene Woud 1, Postbus 165, AD Middelburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner