Project - Invasieve Exoten

Description


Description: De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze ‘invasieve exoten’ ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen. In dit project wordt voor het eerst grensoverschrijdend nagegaan op welke manier invasieve exoten het meest effectief bestreden kunnen worden. In het project worden vier probleemsoorten in Vlaanderen en/of Zuid-Nederland bestudeerd en aangepakt: grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), Amerikaanse vogelkers, stierkikker, zomerganzen.
Achievements: De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast een ecologische ravage veroorzaken deze ‘invasieve exoten’ ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondheidsproblemen. In dit project werd er voor het eerst grensoverschrijdend nagegaan op welke manier invasieve exoten het best kunnen worden bestreden. Er zijn vier probleemsoorten in Vlaanderen en Zuid-Nederland aangepakt: de grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), de Amerikaanse vogelkers, de stierkikker en de zomerganzen. Voor meer info: www.invexo.euProject Summary


Project name (EN): Invasieve Exoten
Project acronym: Invasieve Exoten

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.invexo.eu

Project start date: 2009-10-01
Project end date: 2012-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 3.115.644,63
European Union funding: EUR 1.331.360,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Vlaamse Overheid, Afdeling Land en Bodembescherming
Lead Partner: Vlaamse Overheid, Afdeling Land en Bodembescherming
Address: Koning Albert II-laan 20 bus 20, Brussel, Belgium
Legal status: n/a

Address: Brugstraat 51, AN Wilhelminadorp Goes, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 1413, BK Nijmegen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gouvernementstraat 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Geertjesweg 15 Postbus 9102, HC Wageningen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Geertjesweg 15 Postbus 9102, HC Wageningen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gouvernementstraat 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Kliniekstraat 25, Brussel, Belgium
Legal status: n/a
Address: Koning Albert II – laan 20/16, Brussel, Belgium
Legal status: n/a
Address: Spoorlaan 444, CH Tilburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Koning Albert II-laan 20, bus 8, Brussel, Belgium
Legal status: n/a
Address: Pettelaarpark 70 Postbus 5049, GA ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 46, BA Goes, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Bosscheweg 56 Postbus 1000, Boxtel, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Marktstraat 65, Maldegem, Belgium
Legal status: n/a
Address: Ieperseweg 87, Roeselare, Belgium
Legal status: n/a
Address: Bergschot 69-1 Postbus 5520, DZ Breda, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Campus Blairon 714, Turnhout, Belgium
Legal status: n/a
Address: Aarschotsesteenweg 212, Leuven, Belgium
Legal status: n/a
Address: Droevendaalsesteeg 1 Postbus 16, AA Wageningen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen, Belgium
Legal status: n/a
Address: Brabantlaan 1 Postbus 90151, MC ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Elfde Liniestraat 24, Hasselt, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 91, MA Tilburg, Netherlands
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner