Project - Recreatie en ecotoerisme in de ZWINstreek

Description


Description: De Zwinstreek is binnen de grensregio een van de meest sprekende voorbeelden van een grensoverschrijdend landschap. De grens tussen Nederland en België deelt de Zwinstreek in twee. Nochtans zijn deze twee delen door hun natuurlijke, geografische en historische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via dit project wordt een diepgaande grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd waarbij de troeven van de Zwinstreek op een geïntegreerde wijze worden uitgespeeld. Via de verbreding en versterking van aanwezige natuur (natuurparken, slikken, schorren, polders, cultuurhistorische elementen (vestingsteden, hoeves, Spaanse forten en linies, dijken en voormalige zwingeulen) en andere toeristisch-recreatieve elementen (wandel- en fietsroutes) in het gebied, kan de aanwezige economische meerwaarde geoptimaliseerd worden. Het is de bedoeling dat het Zwin via de realisatie van dit project op korte termijn haar vroegere rol kan opnemen, met andere woorden: hét natuurreservaat in de regio zijn met een nationale en internationale uitstraling, met een breed en innoverend educatief programma als voorbeeld voor andere natuur- en milieueducatie. een ankerpunt zijn voor toerisme en recreatie in de Zwinstreek met bijzondere aandacht voor het unieke historische polderlandschap, de verbinding (samenwerking) tussen twee Vlaanderen (West en Zeeuws) en de relatie met de natuurlijke, historische en culturele ontwikkeling van het gebied.
Achievements: De Zwinstreek is binnen de grensregio een van de meest sprekende voorbeelden van een grensoverschrijdend landschap. De grens tussen Nederland en België deelt de Zwinstreek in twee. Nochtans zijn deze twee delen door hun natuurlijke, geografische en historische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via dit project werd een diepgaande grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd waarbij de troeven van de Zwinstreek op een geïntegreerde wijze worden uitgespeeld. Via de versterking van aanwezige natuur, het opleiden van locale gidsen, het uitwerken van wandelpaden, het digitaal ontsluiten van kaartmateriaal over de regio en als sluitstuk het uitbouwen van twee interactieve bezoekscentra in het gebied, kan de aanwezige economische meerwaarde geoptimaliseerd worden. Voor meer info: www.zwinstreek.eu

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Recreatie en ecotoerisme in de ZWINstreek
Project acronym: REECZ

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-07-01

Web: http://www.grensregio.eu

Project start date: 2009-09-01
Project end date: 2012-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 5.841.575,33
European Union funding: EUR 2.920.787,66

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Provincie West-Vlaanderen
Lead Partner: Provincie West-Vlaanderen
Address: Koning Leopold III-laan 41, Brugge, Belgium
Legal status: n/a

Address: Zandstraat 225 bus 3, Brugge, Belgium
Legal status: n/a
Address: Ravelijn de Groene Jager 5, AS Goes, Netherlands
Legal status: n/a
Address: A. Verweeplein 1, Knokke-Heist, Belgium
Legal status: n/a
Address: Vrijhavenstraat 3, Oostende, Belgium
Legal status: n/a
Address: Raadhuisplein 1 postbus 27, AA Sluis, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Koning Albert I-laan 120, Brugge, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner