Project - Revitalisering Oude Industriehavens

Description


Description: Acht steden in de grensregio met een grote industriehaven zoals Antwerpen, Gent, Oostende en Vlissingen willen hun binnenstedelijke vitaliteit, de kwaliteit van de leefomgeving en de sociaal-economische dynamiek versterken door de revitalisering van hun oude industriehavens. Daarom brengen zij en Revitalisering Oude Industriehavens publieke vliegwielinvesteringen, innovatieve planontwikkeling, grensoverschrijdende samenwerking en kennisoverdracht tot uitvoering. Het gaat in alle gevallen om revitaliseringsprojecten die binnen de steden, maar ook daarbuiten, veel bekendheid hebben. Het zijn telkens projecten met een hoog voorbeeldgehalte, zoals ‘t Eilandje in Antwerpen, de Oude Dokken in Gent, het Scheldekwartier in Vlissingen en de Churchillkaai in Oostende. Door juist deze enorme revitaliseringsprojecten bijeen te brengen komen de juiste partijen bijeen die op hun niveau van elkaar kunnen leren. Doordat de projecten allemaal een verschillend karakter hebben en er bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten veel aandacht zal worden gegeven aan kennisuitwisseling en overdracht zal de deskundigheid bij de deelnemende gemeenten sterk worden vergroot om dit soort complexe en qua uitvoering omvangrijke projecten in de toekomst efficiënt aan te pakken. De ervaringen die in dit project worden opgedaan zullen worden gebundeld in een resultatenboek en breed verspreid worden zodat ook andere gemeenten in de grensregio hier hun voordeel mee kunnen doen.
Achievements: Acht steden in de grensregio met een grote industriehaven zoals Antwerpen, Gent, Oostende en Vlissingen wilden hun binnenstedelijke vitaliteit, de kwaliteit van de leefomgeving en de sociaal-economische dynamiek versterken door de revitalisering van hun oude industriehavens. Daarom brachten zij in het project “Revitalisering Oude Industriehavens” publieke vliegwielinvesteringen, innovatieve planontwikkeling, grensoverschrijdende samenwerking en kennisoverdracht tot uitvoering. Het gaat in alle gevallen om revitaliseringsprojecten die binnen de steden, maar ook daarbuiten, veel bekendheid hebben. Het zijn telkens projecten met een hoog voorbeeldgehalte, zoals ‘t Eilandje in Antwerpen, de Oude Dokken in Gent, het Scheldekwartier in Vlissingen en de Churchillkaai in Oostende. Door juist deze enorme revitaliseringsprojecten bijeen te brengen komen de juiste partijen bijeen die elk op hun niveau veel van elkaar kunnen leren. Alle ervaringen die in dit project werden opgedaan zijn gebundeld in een resultatenboek en breed verspreid onder de andere gemeenten in de grensregio, die hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Voor meer info: www.roi-project.beProject Summary


Project name (EN): Revitalisering Oude Industriehavens
Project acronym: ROI

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.roi-project.be

Project start date: 2008-06-01
Project end date: 2012-06-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 12.159.994,00
European Union funding: EUR 4.660.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Stad Gent
Lead Partner: Stad Gent
Address: Botermarkt 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a

Address: Postbus 3000, GV Vlissingen, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Desguinlei 33, Antwerpen, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 90155, LH Tilburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 900, AX Roermond, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Grote Markt 9, Leuven, Belgium
Legal status: n/a
Address: St. Jacobsnieuwstraat 17, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Nederkouter 28, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gistelsesteenweg 1C (bus 3), Oostende, Belgium
Legal status: n/a
Address: Groenplein 1, Hasselt, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner