Project - Soorten als drager van Biodiversiteit

Description


Description: De naam SOLABIO is de afkorting van Soorten en Landschappen en de dragers van de BIOdiversiteit. Samen met 27 partners uit Vlaanderen en Nederland zetten ze zich in voor het behoud van onze soorten. In veel gevallen gaat het om dezelfde bedreigde soorten groepen. SOLABIO ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Bij die activiteiten proberen de projectpartners maximaal de lokale stakeholders te betrekken om de biodiversiteitsdoelstellingen te behalen. Uitgangspunt hier is duidelijk: natuur en milieu maken onlosmakelijk deel uit van de economische en socioculturele ontwikkeling van een regio. Het gaat hier over een project met vele concrete realisaties op terrein (118 sinds de start van het project) ten behoeve van de soorten. Het is een grootscheeps leerproces waarbij de ‘best practices’ tussen de vele partners worden uitgewisseld. De kennis en ervaring moeten leiden tot concrete beleidsvoorstellen. Alle acties worden continu doorgelicht in functie van een evaluatieproces (zowel procesevaluatie, als opvolging biodiversiteitstrends). Hiermee wil SOLOABIO de leefomgeving van niet minder dan 157 verschillende soorten verbeteren. Het project is opgebouwd rond vier hefboomprojecten: -Menselijke Infrastructuur en Industrie als springplank voor soorten -Agrarische landschappen, thuishaven van vele soorten -Soorten aan de rand van… -BEEKDALEN: bron van diversiteit
Achievements: In het project SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit, kortweg SOLABIO, werkten 27 partners uit de hele grensregio samen aan het behoud van diverse soorten dieren in onze natuurgebieden. Verspreid over maar liefst 238 locaties en 197 (deel)gemeenten werden er 112 concrete terreinacties uitgevoerd. De SOLABIO-partners hebben met deze acties het behoud van de 140 soorten willen stimuleren. “Een aantal acties heeft een positief effect gehad op de aanwezigheid van bedreigde soorten. Zo heeft Staatsbosbeheer na de uitvoering van werken voor het eerst in jaren de gladde slang, een zeldzame soort, teruggevonden in dit gebied,” aldus Marian Gerard, projectverantwoordelijke van SOLABIO. “Daarnaast kon men ook vaststellen dat diverse doelsoorten, zoals patrijs en gele kwikstaart, drie keer meer territoria hadden in de door hen ingezaaide akkerranden vergeleken met de akkerranden in de buurt.” Het project werd opgebouwd rond vier hefboomprojecten: • Menselijke Infrastructuur en Industrie als springplank voor soorten • Agrarische landschappen, thuishaven van vele soorten • Soorten aan de rand van… • BEEKDALEN: bron van diversiteit Nu het project is afgelopen, kan SOLABIO terugblikken op 112 concrete terreinacties die verspreid over 238 locaties in 197 gemeenten/deelgemeenten in de grensregio Vlaanderen-Nederland werden uitgevoerd. Elk van die acties paste binnen één van de 4 hefbomen. Naast het uitvoeren van gekende inrichtingsmaatregelen en beheermaatregelen werden nieuwe maatregelen gedemonstreerd en getest. Al die acties hebben bijgedragen tot het verbeteren van de algemene ecologische kwaliteit van de grensregio Vlaanderen-Nederland en het herstel van natuurlijke habitats en systemen. Over heel wat thema’s is nuttige informatie verzameld voor mensen die in de praktijk aan de slag gaan om bij te dragen aan het behouden van de biodiversiteit. Deze informatie is, samen met enkele illustratieve cases, neergeschreven in één overkoepelende en zeven thematische publicaties. In deze publicaties worden, op basis van de opgedane ervaringen, suggesties geformuleerd naar de partners, betrokken actoren en het Vlaamse en Nederlandse beleid.Project Summary


Project name (EN): Soorten als drager van Biodiversiteit
Project acronym: SOLABIO

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://www.grensregio.eu/projecten/

Project start date: 2008-10-01
Project end date: 2012-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 8.690.708,90
European Union funding: EUR 4.345.354,45

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Regionaal Landschap Lage Kempen v.z.w.
Lead Partner: Regionaal Landschap Lage Kempen v.z.w.
Address: Grote Baan 176, Houthalen-Helchteren, Belgium
Legal status: n/a

Address: Putte, Belgium
Legal status: n/a
Address: Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III laan 66, Sint-Andries, Belgium
Legal status: n/a
Address: Coxiestraat 11, Mechelen, Belgium
Legal status: n/a
Address: Ravelijn de Groene Jager 5 Postbus 286, Goes, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Gouvernementstraat 1, Gent, Belgium
Legal status: n/a
Address: Ieperseweg 87, Roeselare, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 1068, BC ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Postbus 80, Haaren, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Nachtegaallaan 5, CM Eindhoven, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Provincieplein 1, Leuven, Belgium
Legal status: n/a
Address: Dekenstraat 39, Heusden-Zolder, Belgium
Legal status: n/a
Address: Koningin Astridlaan 50 bus 5, Hasselt, Belgium
Legal status: n/a
Address: Coxiestraat 11, Mechelen, Belgium
Legal status: n/a
Address: Winterslagstraat 87, Genk, Belgium
Legal status: n/a
Address: Het Groene Huis – Domein Bokrijk, Genk, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 90151, MC ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen, Belgium
Legal status: n/a
Address: Schoolpad 43, Hakendover, Belgium
Legal status: n/a
Address: Gelrodeweg 2, Aarschot, Belgium
Legal status: n/a
Address: Naamsesteenweg 573, Heverlee, Belgium
Legal status: n/a
Address: Guldenvlieslaan 72, Brussel, Belgium
Legal status: n/a
Address: Limburglaan 10 Postbus 5700, MA Maastricht, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Spoorlaan 444 Postbus 330, AH Tilburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Daaleindestraat 2, Kortessem, Belgium
Legal status: n/a
Address: Postbus 91, MA Tilburg, Netherlands
Legal status: n/a
Address: Ieperseweg 87, Roeselare, Belgium
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner